Монголын далд уурхайн музей, сургалт судалгаа, аялал жуулчлалын төв төслийн удирдах хороо анхны хуралдаанаа хийлээ

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/221 дүгээр тушаалаар Хэнтий аймгийн Бэрхийн уурхайн хаалтын үйл ажиллагаатай холбогдуулан тус уурхайг музейн зориулалтаар ашиглах талаар судалгаа хийж, цаашид авах арга хэмжээний тухай санал боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулагдан Бэрхийн уурхайн “Уулын цех”-ийн хэсгийг түшиглэн далд уурхайн музей, сургалт, судалгааны төв байгуулан ажиллуулах боломжтой талаар дүгнэлт гаргасан. Мөн Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2019 оны “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/220 дугаар тушаалаар тус төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийн даалгавар боловсруулах үүрэг бүхий ажлыг хэсэг байгуулагдан төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл болон холбогдох тооцоо судалгааны ажил гүйцэтгэх үүрэг бүхий төслийн нэгжийг байгуулах талаар дүгнэлт гаргаж тус төслийн нэгжийг 2019 оны 07 дугаар сард Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны дэргэд байгуулан төслийн бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

Төслийн бэлтгэл ажлын хүрээнд газрын гадаргын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, төслийг хэрэгжүүлэх мастер төлөвлөгөөгөө, байгаль орчны төлөв байдлын судалгаа, далд уурхайн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулан 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр “Монголын далд уурхайн музей, сургалт судалгаа, аялал жуулчлалын төв төслийн Удирдах хороо”-нд танилцуулан, 2020 оны I улиралд багтаан тус ТЭЗҮ-ийг Эрдэс баялагийн мэргэжилийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэхийг тус хорооны хуралдаанаар дэмжлээ.

Төсөл хэрэгжсэнээр Монгол Улсад уурхайн нөхөн сэргээлт, хаалтыг олон улсын жишигт хүргэсэн анхны бүтээн байгуулалтыг бий болгох, Бэрх хотыг “Чингис хааны түүхэн аялалжуулчлалын бүс” төсөлтэй холбогдох аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг бий болгох, орон нутагт ажлын байр шинээр бий болгох, уурхайчны мэргэжил, өв соёлыг хадгалах, залуу үед өвлүүлэх, сурталчлах, уул уурхайн мэргэжлийн оюутан, судлаачдад сургалт судалгааны бааз болох зэрэг ач холбогдолтой төдийгүй 2022 онд тэмдэглэн өнгөрүүлэх Монголын уул уурхайн салбарын 100 жилийн ойг угтсан томоохон бүтээн байгуулалтын нэг болох юм.

Check Also

ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭРИЙН 384 АЖИЛТАН ШИНЭ ОРОН СУУЦТАЙ БОЛЛОО

Энэ сарын 22-нд орон сууцны “Уурхайчин-1” хорооллыг Эрдэнэт үйлдвэр ашиглалтад хүлээн авсан. Үйлдвэрийн газрын ажилтнуудад …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »